روش های پرداخت

در صورت خرید غیر حضوری پکیج،داکت اسپلیت،کولر گازی و...باید مبلغ اندکی به ارزش حداقل 50000 تومان به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت واریز نمایید تا اجازه خروج دستگاه از انبار صادر شود.
ما بقی هزینه پس از دریافت محصول و مطابقت با فاکتور صادر شده در محل توسط پیک با پز سیار تسویه  یا به صورت اینترنتی حواله می شود.
مشتریان حضوری هم که می توانند به صورت نقدی یا توسط کارت خوان در داخل شرکت تسویه نمایند. متاسفانه به دلیل خرید آنلاین و نقدی از شرکت امکان فروش به صورت قسطی وجود ندارد.


شماره حسابهای شرکت ایران مکانیک
بانک ملی شماره کارت بانک ملی: 6037997560214661
شماره حساب: 0109052673008
شماره شبا: IR 55 0170 0000 00100
دارنده حساب:آقای فرهاد رسولی کمال آباد