ترموستات محیطی

  • ترموستات محیطی
ترموستات گونه ای کنترل کننده ی سیستم های تهویه مطبوع می باشد که با بررسی دمای اتاق فرمان قطع،وصل،کاهش و یا افزایش تجهیزات را به سیستم ها می دهد.
مهم ترین ویژگی ترموستات پایین آوردن میزان مصرف انرژی و همچنین ایجاد شرایط آسایش حرارتی در شرایط متفاوت دمایی می باشد به همین سبب در شرایط فعلی که منابع انرژی کم،محدود و گران هستند ترموستات های اتاقی از ارزش زیادی برخوردار شده است.


میکروسوییچ جیوه ای قسمتی یکپارچه از یک ترموستات محیطی است که شامل یک قسمت کوچک با مقداری جیوه در آن می باشد.
در میکرو سوییچ ترموستات محیطی،دارای سه سیم است که سیم اول در قسمت پایین ظرف قرار دارد و با جیوه ی داخلی میکرو سوییچ مرتبط است.


سیم دوم که در سمت چپ سوییچ قرار دارد و زمانی که سوییچ به سمت چپ حرکت می کند جیوه ی درون آن موجب ایجاد اتصال بین این سیم با سیم اول می شود و سیم سوم که در سمت راست سوییچ قرار گرفته است و با چرخش سوییچ به طرف راست ماده ی جیوه ای موجب ایجاد اتصال بین این سیم و سیم شماره یک ترموستات اتاقی می باشد.