• کولر گازی حایر اینورتر 410 A مدل HSU-HEGO3 R2T1)