• داکت اسپلیت وستن ایر اینورتر مدل 2018 فوق کم مصرف