• پکیج دیواری

  • پکیج دیواری چیست؟

پکیج دیواری دستگاهی است که به جای موتور خانه در ساختمان ها قرار گرفته اند و مورد استفاده قرار می گیرند و امکان تأمین همزمان آب گرم مصرفی و آب گرم شوفاژ برای هریک از واحدهای آپارتمان را دارد و به آسانی به جای یک کابینت دیواری یا زمینی قرار می گیرند و علاوه بر بازدهی انرژی زیاد و مصرف سوخت پایین نسبت به موتور خانه موجب حذف لوله کشی های گسترده در ساختمان و نیز مستقل شدن هر یک از واحدها از نظر تامین گرمایش و تأمین آب گرم مصرفی می شود.
  • پکیج ها به دو نوع زمینی و دیواری تقسیم می شوند:
۱. زمینی: دستگاه دارای مخزن اضافی برای ذخیره آبگرم زیاد مورد استفاده در فضاهای بزرگ بالای ۲۰۰ متر،برای استفاده از کویل آبگرم، استفاده از منازلی که بیش از یک حمام در آن ها قرار گرفته شده است.
۲. دیواری: در پکیج خروجی دود احتراق یا از طریق دودکش معمولی یا فن دار به سمت فضای خارج به بیرون هدایت می شود، در مورد فن دار بیشتر برای واحد هایی در نظر گرفته می شود که دستگاه در داخل واحد قرار می گیرد و یا طول افقی دودکش بالاتر از ۳ متر می باشد.
دودکش پکیج های فن دار از مدل دو جداره است که یکی برای خروج دود و دیگری برای مکش اکسیژن برای احتراق مورد استفاده قرار می گیرد.
این دستگاه در فصل های سرد سال علاوه بر تامین آبگرم مصرفی باید آب رادیاتور و مدار های گرمایشی را نیز تامین نماید.
در فصل تابستان وظیفه دستگاه تنها تامین آب گرم مصرفی و بهداشتی است.هر زمانی که نیاز به آبگرم باشد با باز کردن شیر آبگرم مصرفی پکیج به صورت خودکار مشعل را روشن میکند و همزمان با قطع مصرف آب و بستن شیر آبگرم مشعل دستگاه خاموش میشود. این عمل از طریق برد الکترونیک پکیج کنترل می شود.
پکیج ها در ایران در دو برند بوتان و ایران رادیاتور تولید می شوند.
همه محصولات پکیج دیواری:
پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Bita22FF

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Bita22FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Bita22FF

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Bita24FF

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Bita24FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Bita24FF

۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل eco pl 22FF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل eco pl 22FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ecoPL22FF

۳۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل eco pl 24FF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل eco pl 24FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل eco pl 24FF

۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل pavia24FF

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل pavia24FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل pavia24FF

۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Perlapro24FF

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Perlapro24FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Perlapro24FF

۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل Bm24CF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل Bm24CF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل Bm24CF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L24FF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L24FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L24FF

۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۴۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Perlapro28FF

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Perlapro28FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Perlapro28FF

۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۵۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Perlapro32FF

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Perlapro32FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Perlapro32FF

۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L28FF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L28FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L28FF

۵۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Parma22FF

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Parma22FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Parma22FF

۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L36FF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L36FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L36FF

۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Parma24FF

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Parma24FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری بوتان دومبدل مدل Parma24FF

۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M24FF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M24FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M24FF

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M28FF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M28FF

اطلاعات بیشتر

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M28FF

۵۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال