مقالات

عیب یابی و تعمیرات داکت اسپلیت


عیب یابی و تعمیرات داکت اسپلیت

۲ / ۷ / ۱۳۹۶
عیب 1 . کولر روشن نمی شود ؟
علت : پریز برق ندارد . دو شاخه یا سیم رابط کولر معیوب است .
رفع عیب : با بررسی پریز برق ، و اطمینان از سالم بودن آن ، بدنه کولر را با احتیاط جدا نموده و پس از آن که دو شاخه را وارد پریز نمودید ، توسط ولتمتر مقدار برق را در ترمینال اصلی مورد اندازه گیری قرار دهید . اگر در ترمینال اصلی ولتاژ وجود نداشت ابتدا دو شاخه و سپس سیم رابط را تعویض نمایید البته در صورتی که در بررسی دو شاخه ، عیب خاصی مشاهده نشده باشد .
عیب 2 . کولر روشن نمی شود ؟
علت : کلید اصلی خراب است .
رفع عیب : در بعضی از کولر ها کلید قدرت وجود دارد که در واقع فاز اصلی مدار از این کلید عبور نموده . درصورت معیوب بودن کلید قدرت ، به سبب عدم وجود فاز در مدار ، عیب 1 مشاهده می شود . کلید قدرت را می توان پس از خارج کردن دو شاخه از پریز مورد آزمایش قرار داد . بهتر است یکی از سر سیم ها را جدا کنید . اهم متر را بر روی رنج قرار داده و رابط ها را به پایه های کلید متصل سازید . اگر کلید سالم باشد با قرار دادن آن بر روی حالت ، عقربه منحرف شده و عدد صفر رانشان می دهد . در همین زمان با حرکت کلید بر روی حالت OFF عقربه به سمت بی نهایت باز میگردد . در غیر اینصورت کلید معیوب است و می بایست آن را تعویض نمایید .عیب 3 . کولر روشن نمی شود ؟
علت : سیم های رابط قطع شده اند .
رفع عیب : اگر در سیم بندی مدار اصلی ، فاز یا نول قطع شده باشد این عیب به وجود می آید بنابراین لازم است صحت اتصالات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بررسی شود .
عیب 4 . موتور فن روشن می شود اما کمپرسور به راه نمی افتد .
علت : فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع شده است .
رفع عیب : سیم های رابط را مورد بررسی قرار دهید . در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده نسبت به اتصال مجدد آن اقدام کنید .
عیب 5 . موتور فن روشن می شود اما کمپرسور به راه نمی افتد .
علت : ترموستات خراب است .
رفع عیب : دو شاخه کولر را از پریز خارج نموده و پس از جدا نمودن سیم های رابط ترموستات رابط های اهم متر را به آن متصل نمایید . با حرکت ترموستات ( ولوم ترموستات ) در جهت عقربه های ساعت ، عقربه های اهم متر منحرف شده و در حدود عدد صفر می ایستد و با قطع ترموستات ( حرکت ولوم در جهت خلاف عقربه های ساعت ) عقربه به سمت بی نهایت باز می گردد . اگر به هنگام تست کلید ، موارد مذکور مشاهده نشد کلید ترموستات معیوب است . ترموستات را تعویض نمایید . حتماً هنگام خرید ترموستات جدید توجه داشته باشید که ترموستات مختص کولرگازی را خریداری نمایید .
عیب 6 . موتور فن روشن می شود اما کمپرسور به راه نمی افتد .
علت : اورلود ، دائماً در حالت قطع است .
رفع عیب : کنتاکت های اورلود در حالت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال بوسیله اهم متر دیده می شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض می شود . لازم است ذکر شود در اکثر کولرهای گازی اورلود درون پوسته آهنی کمپرسور تعبیه شده که در این صورت رفع عیب قدری مشکل است .
عیب 7 . موتور فن روشن می شود اما کمپرسور به راه نمی افتد .
علت : کمپرسور معیوب است .
رفع عیب : بهتر است کمپرسور را در حالی که متصل به برق است مورد آزمایش قرار دهید . کولر را روشن نموده و موتور فن را به حرکت اندازید . ترموستات را نیز در حالت روشن قرار داده و اگر از قبل سر سیم های موتور را شناسایی نموده اید ، ابتدا ولتاژ دو سر اصلی و مشترک و کمکی را مورد اندازه گیری قرار دهید و اگر به هر دو سیم پیچ ولتاژ به اندازه کافی می رسد اما حرکت نمی کند باید کمپرسور را تعمیر یا تعویض کرد .عیب 8 . موتور فن روشن می شود اما کمپرسور به راه نمی افتد .
علت : خازن راه انداز کمپرسور معیوب است .
رفع عیب : اگر خازن معیوب باشد ، به محض حرکت ترموستات در جهت عقربه های ساعت موتور میل یه حرکت از خود نشان می دهد اما به راه نمی افتد . عموماً این حالت کمپرسور توسط کم نور شدن لامپ های روشنایی منزل قابل رویت و تشخیص است . بواسطه جریان اضافی که کمپرسور در این حالت می کشد ، اورلود نیز عمل می کند . خازن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه به یکی از روش ها در مبحث خازن ها آن را آزمایش کنید . در صورت مشاهده عیب خازن ، نسبت به تهیه خازن جدید اقدام نمایید .
عیب 9 . کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما ، فن روشن نمی شود کمپرسور عمل می کند .
علت : فاز یا نول اصلی قطع شده است .
رفع عیب : از جمله احتمالات می تواند این باشد که فاز کلید چند حالته و یا نول خود موتور فن قطع شده باشد . دو خط مذکور را بررسی نموده و در صورت مشاهده پارگی و یا جدا شدن سیمی از کنتاکت خود ، عیب را برطرف سازید تا فن به کار خود ادامه دهد .عیب 10 . کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم اما فن روشن نمی شود ، کمپرسور عمل می کند .
علت : کلید فن خراب است .
رفع عیب : کولر را از برق جدا نموده و پس از آزاد ساختن کنتاکت های کلید فن ، یکی از رابط های اهم متر را روی کنتاکت ورودی فاز قرار داده و با زدن کلید ( حالت 1 ) ، می بایست با اتصال رابط دوم اهم متر بر روی یکی از پایه ها ، عقربه منحرف و در حدود صفر بایستد . در حالت 2 کلید رابطین اهم متر بر روی کنتاکت مشترک و یکی دیگر از پایه ها ارتباط را نشان خواهد داد و از آن جا که فن به هیچ وجه روشن نمی شود در آزمایش کلید هیچ کدام از حالت های کلید انحراف عقربه در اهم متر را ایجاد نمی سازد . ( اگر کلید خراب باشد ) . کلید را تعویض کنید تا موتور فن با حرکت کلید به راه افتد .
عیب 11 . کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم ، اما فن روشن نمی شود کمپرسور عمل می کند .
علت : خازن راه انداز موتور معیوب است .
رفع عیب : اگر مشکل از خازن باشد ، با حالت 1 کلید فن ، موتور صدای هوم داده و شروع به آمپرکشی می کند که اگر به موقع کلید فن در حالت خاموشی قرار نگیرد ، موتور فن خواهد سوخت . همین واکنش موتور در سایر حالت های کلید فن با کمی شدت و یا ضعف مشاهده می شود . خازن راه انداز موتور فن را از مدار خارج کرده و پس از تخلیه به یکی از روش های گفته شده در مبحث تست خازن ها آن را آزمایش نمایید اگر خازن معیوب است آن را تعویض نمایید .
عیب 12 . کلید فن را روی تمام حالت ها قرار داده ایم ، اما فن روشن نمی شود کمپرسور عمل می کند .
علت : موتور فن معیوب است .
رفع عیب : از آن جا که موتور فن قدری پیچیده است و از انواع آسنکرون های چند سرعته محسوب می شود تشخیص سیم پیچ معیوب و رفع عیب آن تا حدودی مشکل است . توصیه می شود موتور را به تعمیرگاه منتقل کنید و رفع عیب آن را به تعمیرکاری مجرب واگذار کنید .
عیب 13 . کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولربسیار کم است .
علت : ترموستات تنظیم نیست .
رفع عیب : ترموستات را برروی درجه مناسب قرار دهید تا سرمایی که کولر ایجاد می کند پاسخگوی نیاز محیط باشد .
عیب 14 . کمپرسور و فن هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر بسیار کم است .
علت : موتور فن نیم سوز شده است .
رفع عیب : اگر سرعت فن تقلیل یابد ، سرمای کمتری وارد محیط می شود و در نتیجه عملکرد کولر مطلوب نخواهد بود . موتور فن را به تنهایی مورد آمپرکشی قرار دهید . اگر جریان اضافی می کشد ، نیم سوز است ، نسبت به سیم پیچی موتور اقدام نمایید .